Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

SIRDIJ PIETIEK AR KUNGU

augsburg

Ticības apliecināšana Augsburgā

Lielākā nelaime ir tā, ka cilvēkiem nav ticības Dievam, tie negaida no Dieva nekā laba. Jo, kur ir kristīga paļāvība un ticība, tur ir droša, bezbailīga sirds, kas aizstāv patiesību – vienalga, vai tas maksātu mēteli vai dzīvību, vai būtu jāstājas pretī pāvestam vai ķēniņiem.

Mēs zinām, ka tā rīkojušies asinsliecinieki.

Jo īsti ticīgai sirdij pietiek ar to, ka tai ir žēlīgs un labvēlīgs Dievs. Tādēļ tā atstāj neievērotu visu cilvēku labumu, žēlastību, mantu un godu, ļauj nākt un iet visam, kas nav paliekošs.

15. psalmā ir rakstīts: “Viņš neieredz ļaundari, bet tur cieņā tos, kas bīstas to Kungu.”  – Tas ir, šāda sirds neuzlūko un nicina tirānus – varenos, kuri vajā patiesību un nicina Dievu – un nebīstas no viņiem.

Bet šāda sirds pieķeras tiem, kuri tiek vajāti patiesības dēļ un bīstas Dieva vairāk nekā cilvēku. Tā ir ar viņiem, aizstāv viņus, nebaidīdamās kādu saniknot.

Tā Ebr. 2. noadaļā par Mozu sacīts, ka viņš bijis kopā ar saviem brāļiem, nemaz nebīdamies no varenā Ēģiptes valdnieka dusmām.

Luters

Leave a Reply