Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

SKAĻĀK PAR VISU

4ceilin1

Mirstīgais top vests uz dievišķo mūžību, Paolo VERONESE, 1560-61, Villa Barbaro, Maser, © Web Gallery of Art

Jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal baidītos, bet esat saņēmuši dēlu tiesības un Garu, kurā mēs saucam: Aba! Tēvs! Un Gars pats kopā ar mūsu garu liecina, ka mēs esam Dieva bērni. (Rom. 8:15-16 )

Visi Dieva darbi ir lieli un diženi, un tas lai sniedz mums daudz prieka, drosmes un pārliecības pilnu prātu, kas spējīgs uz visu un ne no nekā nebīstas. – Turpretī Kainam un tam līdzīgiem ir atvēlētas vien mokas un bailīgas sirdis, kas nav gatavas ne ciest, ne rīkoties. – Tādēļ allaž paliec pie šī Svēto Rakstu teksta (Rom. 8:15-16 ). Tev sirdī ir nepieciešams šis Gara sauciens. Ja tev pietrūkst dievbērnības gara, tad ņem to nopietni un nepārstāj lūgt pēc tā tik ilgi, kamēr Dievs tevi uzklausīs. Jo citādi tu paliksi līdzīgs Kainam un tavas beigas nebūs labas.

Tomēr nepaļaujies vienīgi uz to, ka savā sirdī dzirdēsi šo „Aba“ saucienu. Tur būs un tur jābūt arī slepkavības kliedzienam, kas mēdz atskanēt ne vien tevī, bet arī visos citos ticīgajos. Jo, kad sirdsapziņā norisinās tik milzīgi satricinājumi, ir jākliedz arī tavam grēkam. Taču Kristus saucienam vienmēr ir jābūt skaļākam par šo kliedzienu, kā apustulis Jānis saka: “Un, pat ja mūsu sirds mūs apsūdz, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds, un viņš zina visu.”

Luters

Leave a Reply